SVĚTLOZEMĚ Harmonizační terapie

Cesta k celistvosti

Cesta k celistvosti

Cesta k harmonii často vede přes zkoumání našich nepřijatých nebo ztracených částí, které se ozývají a přitahují na sebe pozornost skrze bolesti, nebo jiné silné zážitky.

Sdílím hezky napsaný úryvek knížky od Eligio Stephen Gallegos, který přidává návod, jak zavolat své části.

"Každé zranění zahrnuje oddělenost. V případě zlomené ruky například dojde k oddělení dvou částí kosti. Aby mohlo dojít k vyléčení, musí být tyto dvě části znovu spojeny. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou člověk může v takové situaci udělat, je převzít odpovědnost za kompletní opětné spojení všech našich částí a to například tak, že učiníme všeobecné prohášení:

Vyzývám všechny ztracené, vzdálené nebo zavržené části toho, kým jsem, aby se vrátily a znovu se staly součástí celku mojí bytosti. Omlouvám se, pokud jsem odpovědný za vaše zavržení. Přeju si naučit se, jak můžeme znovu navázat náležitý vztah a žít spolu v harmonii. Jsem ochotný vám naslouchat a učit se od vás, i když se v minulosti mohlo zdát, že vám naslouchat nechci. Jsem na cestě zrání k celistvosti a vy jste nepostradatelné pro úspěch této cesty. Prosím o vaši pomoc. Vraťte se, prosím, ke mně. "

| Blog | Kateřina