SVĚTLOZEMĚ Harmonizační terapie

A kde končí Vaše realita?

A kde končí Vaše realita?

Náš mozek pracuje s tím, co si umí představit. A pokud je něco nepředstavitelné, tak je to pro mnoho lidí prostě nereálné, neboli "blbost".

V dřívějších dobách byli součástí kmenů jedinci, kteří měli jako svoji úlohu právě jiné vnímání reality. Často byli vybíráni a už od dětství cvičeni k tomu, aby uměli rozšířit své vědomí a naučili se nadhledu, kvůli kterému je pak ostatní členové společnosti - včetně těch nejvyšších králů a náčelníků - vyhledávali. Každá kultura pro ně měla jiné jméno, byli to šamani, vědmy, kněží, mniši, poustevníci, věštkyně...

Dnešní doba je přelomová i v tom, že rozšířené vnímání už není výsadním právem skupiny lidí, ale že je tu pro každého z nás a je jen otázkou naší volby, kam až se rozhodneme, že chceme vidět.

Sdílím odkaz na video, které krásně ukazuje, jak velmi omezující může být rozdělovat věci na zemské a mimozemské...

https://www.youtube.com/watch?v=q1mkjkTqg0Y

Takže, kam až sahá Vaše představivost?

Kateřina Svobodová


 

 

Zdroj fotografie Eye of Good - https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_Nebula
| Blog | Kateřina